Jacqueline Versluijs

Onderwijskunde & LeiderschapInterimmanagement - en advies in onderwijs


Leren en onderwijsontwikkeling

School: het woord komt van scholè wat betekende vrije tijd, liefhebberij, studietijd. Kortom; een vrijplaats om te kunnen leren.

Hoe maken we onze scholen, en breder onderwijsorganisaties, tot een plek waarin leren weer een passie wordt? Voor leerling en student én voor iedereen die er werkt? Hoe ziet dan een school, organisatie, team, leiderschap, leraarschap, er uit? Er is nog zoveel te verbeteren aan ons vaak te weinig motiverende onderwijs. En hoe gaan we bieden wat de aanstaande generatie nodig heeft?

Wat vraagt dat?

Leren vereist een ambitieus doel hebben, veiligheid, autonomie, coöperatief werken en denken. Leren betekent mensen, jong en oud, serieus nemen, ze willen kennen en ze verder willen helpen om hun talenten te benutten. Leren betekent fouten maken mag, experimenten en proberen moet, nieuwsgierigheid wordt beloond met tijd en ruimte. Dat zegt ook veel over welk type leiderschap en organisatieontwikkeling er dan nodig is.

Wat moet dat moet...

Veel onderwijsorganisaties zoeken hun weg in de vele eisen die wetgeving, ministerie, inspecties aan ze stellen. Governance en andere codes stellen pittige eisen aan hoe het systeem werkt financieel, qua transparantie, gelijke kansen voor leerlingen, examen en toetseisen en daarmee vaak aan uniforme regels en afspraken. Daardoor is te vaak 'het systeem' belangrijker geworden dan de leerling of het leerproces. Toch is er echt genoeg ruimte om het zo te doen met elkaar dat de mens, de menselijke maat en daarmee het leren weer echt centraal staan. Lef, onderwijskundige en organisatiekundige kennis beter gebruiken en creativiteit zijn daarbij sleutels.


Ons onderwijs verdient passie voor mens en leren

én kunde hoe dat te organiseren en dagelijks vorm te geven..